Podwórko przy ul. Józefińskiej do rewitalizacji

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił przetarg na wybór wykonawcy prac dotyczących projektu: Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15”.

Podwórko przy ul. Józefińskiej do rewitalizacji
Fot. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac planowane jest na 2020 r.
Rewitalizacja ww. podwórka jest projektem partnerskim, realizowanym we współpracy Gminy Miejskiej Kraków oraz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Krakowie.

Celem projektu jest rewitalizacja podwórza poprzez jego przebudowę z częściową zmianą funkcji przestrzeni, na powierzchni ok. 1110 m². W ramach projektu zostanie zrewitalizowany zarówno teren Gminy Miejskiej Kraków, jak również Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Krakowie.
Efektem projektu będzie przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej. Choć koncentruje się on na przebudowie infrastrukturalnej, działanie to jest podyktowane w głównej mierze chęcią rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych dotykających zarówno mieszkańców budynków bezpośrednio sąsiadujących z tą przestrzenią, mieszkańców pobliskich ulic jak i inne osoby korzystające z przestrzeni miejskiej w tym rejonie. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 909 171,00 zł
Wartość dofinansowania: 560 775,00 zł
Wartość wkładu własnego: 348 396,00 zł

fundusze europejskie

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy