Remont konserwatorski na Oleandrach dobiegł końca

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie przy udziale przedstawicieli Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków dokonał w dniu 7 maja 2019 r. odbioru remontu elewacji  Domu im. Józefa Piłsudskiego, który stoi w miejscu, z którego wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa w 1914 roku. Od teraz znów cieszy przechodniów swym blaskiem. 

Remont konserwatorski na Oleandrach dobiegł końca
Fot. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Głównym założeniem konserwatorskim remontu elewacji budynku było przywrócenie jej przedwojennego wyglądu (co można zaobserwować porównując zdjęcia sprzed remontu, po remoncie oraz przedwojenne) przy zastosowaniu historycznej technologii tynku szlachetnego. Cała elewacja Oleandrów pokryta jest tynkiem o żłobkowanej fakturze składającym się z betonu i drobnego marmurowego kruszywa nadającego kolor jasno-szary. Gzymsy międzykondygnacyjne oraz cokół są w kolorze jasno-ugrowym, nadanym przez kruszywo dolomitowe.

W ramach prac remontowych usunięto wtórną warstwę tynku nałożoną w okresie PRL (tzw. baranek) i poddano renowacji właściwy przedwojenny tynk. Oryginalne „szlachetne” tynki o żłobkowanej fakturze, powyżej cokołu, zachowały się stosunkowo dobrze i zostały ręcznie oczyszczone. W strefie cokołu tynki posiadały liczne ubytki i uszkodzenia mechaniczne, zostały one częściowo odtworzone z zastosowaniem odpowiednio zmodyfikowanej historycznej technologii i oryginalnych kruszyw. Na elewacji zachodniej podwyższonej i dostosowanej do sąsiedniego późniejszego budynku pozostawiono tynki gładkie.

W ramach prac dokonano również wymiany wszystkich okien (ponad 100) w budynku (z wyjątkiem jednego, poddanego konserwacji i pozostawionego jako „świadek historii”). Stolarka okienna odtworzona została w zakresie konstrukcji, formy i profili. Oryginalne klamki poddano renowacji i powtórnie zamontowano do nowych okien. Jedynie na parterze zabytku konieczna była wymiana klamek na nowe z uwagi na względy bezpieczeństwa.

 

Dzięki zastosowanej metodzie renowacji oryginalnych szlachetnych tynków, zachowano najważniejszą wartość jaką powinno się kierować przy remontach budynków zabytkowych, a mianowicie autentyzm zabytku. Wykonany remont elewacji budynku Oleandrów, jest jednym z  niewielu tak kompleksowych remontów elewacji modernistycznych na terenie Krakowa, w trakcie której konserwacji  poddano  międzywojenne tynki szlachetne.

 

Koszt konserwatorskiego remontu elewacji wraz z wymianą okien budynku Oleandrów to ponad 2,4 mln złotych. Remont był realizowany na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, a finansowany w całości ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Kasprzycka
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy