górne tło

Umowa na remont fortu nr 52 „Borek” podpisana!

Przetarg podzielono na 3 części. Podmioty zainteresowane restauracją fortu nr 52 „Borek” mogły zgłaszać swoje oferty do 8 lipca.

Zarząd Budynków Komunalnych przystąpił do podpisania umowy z wykonawcą na trzeci etap prac, który obejmuje wykonanie robót polegających na remoncie, odbudowie i rozbudowie istniejącego budynku koszar i kaponiery zapola wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także z urządzeniami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu.  Przeprowadzony zostanie remont i odbudowa nasypów ziemnych, budowa drogi wewnętrznej (bez warstwy wierzchniej, która zrealizowana zostanie w końcowej części prac) wraz z miejscami parkingowymi, przebudowa zjazdu z drogi publicznej i montażu stacji transformatorowej. Co najważniejsze dla planowanej Biblioteki Piosenki Polskiej i Klubu Kultury „Kliny” wybudowana zostanie sala wielofunkcyjna, posadzki parteru i pierwszego piętra oraz licowanie ścian cegłą.

 

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, a koszt wyżej wymienionych prac wynosi 6 762 265,71 zł. Przetarg na pozostałe etapy remontu fortu nr 52 „Borek” rozpisany będzie ponownie w przeciągu najbliższych dni.