górne tło

Konsulat Generalny Niemiec z nowym dachem!

Budynek przy ul. Stolarskiej 7, w którym mieści się placówka dyplomatyczna naszych sąsiadów zza Odry, zyskał nowe pokrycie dachowe.

Zarząd Budynków Komunalnych dokonał odbioru prac obejmujących wymianę deskowania połaci dachowej, elementów konstrukcji dachu i specjalistyczną impregnację grzybobójczą. Zakres prac uwzględnił również całkowitą wymianę pokrycia z dachówki, obróbek blacharskich i rynien. Wykonawca prowadził pracę w taki sposób, by nie zakłócać codziennej pracy Konsulatu Generalnego RFN.

Umowa z wykonawcą prac remontowych dachu została podpisana na kwotę 398 903,90 zł brutto. Środki na realizację zadania pochodzą ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Przypomnijmy, ta wyjątkowa kamienica znajduje się w rejonie historycznego Krakowa, w którym układ przestrzenny miasta Wielkiej Lokacji z 1257 roku przenika się ze starszym układem, jeszcze przedlokacyjnym. W miejscu dzisiejszego budynku znajdowały się pierwotnie dwa domy średniowieczne sięgające swą historią ostatnich lat XIII wieku. Kamienica od strony północnej zwana była w XVII wieku „Kamienicą Kortynowską” od właścicieli – kupców o nazwisku Cortini. W pierwszej połowie XIX wieku kamienica należała do znanych osobistości Marcin Badeni z żoną Marianną z Wawrzeckich. Kamienica spłonęła w pożarze w 1850 roku, następnie odnowiono ją w latach 1851-53 nadając jej obecny kształt. Kamienica przy ul. Stolarskiej 7 od 1990 roku w swych murach mieści Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec.