Lokale użytkowe rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Standardy oznakowania lokali użytkowych

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w związku z realizacją prac budowlanych mających na celu modernizację pawilonu położonego na os. Kolorowym 10 w Krakowie, poprzez m.in. wymianę stolarki okiennej oraz renowację elewacji budynku, zlecił opracowanie standardów oznakowania lokali użytkowych znajdujących się na terenie ww. pawilonu handlowego.


Ze względu na fakt, że ww. nieruchomość znajduje się na terenie układu urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1132 oraz ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków, opracowanie standardów oznakowania lokali zostało zrealizowane przy ścisłej współpracy z Plastykiem Miasta oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków w Krakowie.

Mając na względzie dbałość o estetykę odnowionego budynku, najemcy lokali użytkowych będą mogli umieszczać na elewacji oraz przeszkleniach ww. nieruchomości, indywidualne nośniki informacji wizualnej zgodnie z opracowanymi standardami, dotyczącymi rodzaju, formy oraz sposobu ich montażu na terenie pawilonu. Opracowane standardy stanowią przykład dobrych praktyk oznakowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach położonych na terenie miasta Krakowa.

Sukcesywnie w ramach realizacji kolejnych remontów elewacji pawilonów handlowych pozostających w zarządzie ZBK, opracowywane będą tożsame standardy instalowania nośników informacji wizualnej dla następnych budynków.

Powyższe działania mają na celu poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, której elementem są również elewacje komunalnych pawilonów handlowych.

 

Opracowanie standardów oznakowania lokali użytkowych znajdujących się w pawilonie handlowym położonym na os. Kolorowym 10 w Krakowie.

Opracowanie standardów oznakowania lokali użytkowych znajdujących się w pawilonie handlowym położonym na os. Centrum D7 w Krakowie.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2018-11-21
Data aktualizacji: 2018-11-26
Powrót