Aktualności ogólne

Zarząd Budynków Komunalnych  informuje o możliwości odbycia bezpłatnej praktyki zawodowej/studenckiej

Celem praktyki zawodowej/studenckiej jest umożliwienie studentom/uczniom zastosowania
i pogłębienia wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.

Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY