Oferta pracy w ZBK!

Oferta pracy w ZBK!
Fot. Pixabay.com

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze –

Referenta w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami
(umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności)

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

                 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Obsługa rzeczowych składników majątkowych.
 • Zamawianie i realizacja usług niezbędnych do funkcjonowania i zachowania ciągłości pracy jednostki w zakresie utrzymania biura zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych i innymi aktami wewnętrznymi dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.
 • Realizacja usług i dostaw dla Zarządu Budynków Komunalnych w zakresie własnych obowiązków.
 • Przyjmowanie i wydawanie pracownikom jednostki materiałów biurowych, eksploatacyjnych i wyposażenia (z wyjątkiem sprzętu komputerowego).
 • Wykonywanie zadań związanych z eksploatacją samochodów służbowych ZBK poprzez planowanie i realizację przeglądów technicznych w stacjach diagnostycznych, zmian sezonowego ogumienia itp.
 • Obsługa techniczna urządzeń alarmowych w ZBK, w tym centrali alarmowej wraz z wyposażeniem.
 • Drobne naprawy stałych elementów wyposażenia budynku.
 • Wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (do pobrania w załączeniu lub w pokoju 135 I piętro) w formie skanu na adres e-mail: zbk@zbk.krakow.pl lub pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. z dopiskiem „Oferta pracy Z-NA-2/20. Oferty złożone po wyżej określonym terminie lub bez podpisanego kwestionariusza nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 291 28 17 – Zespół Kadr i Płac,12 291 28 18 – Referat Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami.

Tagi: praca, zbk

Pokaż metkę
Autor: Pixabay.com
Osoba publikująca: Karolina Banduła
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy