Informacja dla przedsiębiorców!

Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową ze stoisk handlu obwoźnego mają możliwość zmiany sposobu realizacji zawartych umów na udostępnienie terenu!

Informacja dla przedsiębiorców!
Fot. Pixabay.com

Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji w Polsce i na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID–19, mając na względzie ryzyko oraz zagrożenia z tym związane, a także drastyczny spadek ruchu turystycznego oraz ilości mieszkańców przebywających na terenach publicznych, Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości zmiany sposobu realizacji zawartych umów udostępnienia terenu.

UMOWY NIEPRZETARGOWE

W przypadku umów udostępnienia terenu zawartych na podstawie procedury zewnętrznej SA-48 (zasady ogólne nie przetargowe), istnieje możliwość rozwiązania umowy na wniosek przedsiębiorcy. W takiej sytuacji oświadczenie woli (wniosek) należy przesłać na adres mailowy Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa: sa.umk@um.krakow.pl.

Po ustaniu zaistniałych okoliczności (tj. stanu zagrożenia epidemicznego) deklarujemy możliwość zawarcia nowej umowy na wniosek przedsiębiorcy, z którym poprzednio rozwiązano umowę. Zawracie nowej umowy winno być skorelowane z terminem zakończenia stanu epidemicznego, ale nie późnij niż miesiąc po jego ustaniu. Po tym terminie miejsce będzie udostępnione innym zainteresowanym.

UMOWY POPRZETARGOWE

W przypadku umów zawartych w trybie przetargowym proponujemy dwie możliwości zmiany realizacji umów.

Pierwszą możliwością jest wyłączenie okresu obowiązywania umowy na okres dwóch miesięcy. W celu wyłączenia tego czasu z okresu obowiązywania umowy, należy przesłać oświadczenie woli (wniosek) na adres mailowy Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa: sa.umk@um.krakow.pl, celem przygotowania stosownego aneksu do umowy. W przypadku braku zmiany sytuacji związanej z panującą epidemią będzie istniała możliwość dalszego aneksowania umowy, na warunkach wskazanych w terminie późniejszym. Zakończenie wyłączenia wskazanego okresu obowiązywania umowy winno być skorelowane z terminem zakończenia stanu epidemicznego.

Drugą możliwością jest rozwiązanie umowy na wniosek przedsiębiorcy. W takiej sytuacji oświadczenie woli (wniosek) należy przesłać na adres mailowy Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa: sa.umk@um.krakow.pl. Po rozwiązaniu umowy wolne miejsce pod ustawienie obiektu handlu obwoźnego zostanie udostępnione w kolejnym przetargu.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616 9252, 12 616 9796.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Karolina Banduła
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy