Ważne zmiany w opłatach

Zgodnie z decyzją nr KR.RET.070.257.2018 z 26 kwietnia 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Nowa taryfa obowiązuje od 24 maja 2020 r. i wynosi 10,49 zł  za 1 m3 zimnej wody i ścieków. W związku powyższym rozpoczęliśmy wysyłkę powiadomień o zmianie wysokości opłat od 1 czerwca 2020 r. do wszystkich użytkowników lokali.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Ważne zmiany w opłatach
Fot. Pixabay.com

Dla części mieszkańców opłaty mieszkaniowe zmienią się również od 1 lipca 2020 r. Jest to związane z decyzją Prezydenta Miasta Krakowa o przedłużeniu terminu wejścia w życie podwyżki czynszu, która miała obowiązywać od 1 maja 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. dla mieszkańców, którzy otrzymali wypowiedzenia o podwyżce czynszu, zacznie obowiązywać nowy czynsz w wysokości podanej w wypowiedzeniu [1].

Prosimy pamiętać, że od 1 lipca 2020 r. do nowego czynszu należy doliczyć aktualne opłaty niezależne od właściciela, w tym nową opłatę za wodę i odprowadzanie ścieków, zgodnie z otrzymanym powiadomieniem.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z właściwym Biurem Obsługi Mieszkańców.

 

 

 

 

[1] Na podstawie zarządzenia Nr 2864/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz w tymczasowych pomieszczeniach wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miejskiej Kraków.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Karolina Banduła
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy