Termin obowiązywania obniżki czynszu dla najemców, którzy zamknęli lokale użytkowe!

W związku z sukcesywnym znoszeniem zakazów lub ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, przy jednoczesnym utrzymaniu konieczności przestrzegania określonego reżimu sanitarnego, obniżka czynszu do kosztów eksploatacyjnych, przewidziana dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach, obowiązywać będzie do dnia jej wznowienia, nie później jednak niż do dnia 31 maja 2020 r. (za wyjątkiem tych rodzajów działalności, których podjęcie od dnia 1 czerwca 2020 r., z uwagi na brak wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawnych, nadal nie będzie możliwe).

Termin obowiązywania obniżki czynszu dla najemców, którzy zamknęli lokale użytkowe!
Fot. Fot. Pixabay.com

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy