Komunikat archiwalny

Aukcja na najem lokali mieszkalnych w dniu 8 SIERPNIA 2019 r.

Aukcja na najem lokali mieszkalnych w dniu 8 SIERPNIA 2019 r.
Fot. www.krakow.pl

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia w dniu 8 sierpnia 2019 r. aukcji na najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków oraz lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.

Oferta do udziału w aukcji na najem lokalu mieszkalnego.

Regulamin postępowania na oddanie w najem lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator - stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1268/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostającymi w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.

Zarządzenie Nr 2553/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1268/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostającymi w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Zasady rozliczania kosztów ponoszonych przez przyszłego Najemcę na odnowienie i wymianę zużytych elementów wyposażenia lokalu.

Wykaz lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 8 sierpnia 2019 r.

Wykaz lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator, przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 8 sierpnia 2019 r.

 

 

GALERIA ZDJĘĆ LOKALI

Tagi: aukcja, zbk

pokaż metkę
Autor: ZBK NU Kocoń
Osoba publikująca: Grzegorz Grochola
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Partnerzy