górne tło

Nieprawdziwe informacje dotyczące wymiany pieców węglowych

Nieprawdziwe informacje dotyczące wymiany pieców węglowych w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim

W związku z informacjami podanymi w tekstach Gazety Krakowskiej (na portalu www.gazetakrakowska.pl) oraz w Dzienniku Polskim (www. dziennikpolski24.pl) - „Gibała: 95 pieców węglowych wciąż działa w miejskich budynkach” informujemy, że przedstawione informacje są nieprecyzyjne i wprowadzają czytelników w błąd. Tytuły tekstów sugerują, że w 95 budynkach miejskich paleniska węglowe nie zostały zlikwidowane, a co z tego wynika dalej są czynnymi źródłami niskiej emisji.

 

Część informacji podanych w tekstach jest nieprawdziwa a część jest nieprecyzyjna. Według stanu na 4 maja 2018 r. jedynie w 38 budynkach (mieszkalnych i użytkowych) stanowiących w całości własność Gminy Miejskiej Kraków, znajdują się pojedyncze piece lub kotłownie opalane paliwem stałym. 11 z tych budynków przeznaczonych jest do wyburzenia lub zbycia w drodze przetargu, po wcześniejszym wyłączeniu z eksploatacji. Tak więc do faktycznej likwidacji pozostają piece  jedynie w 27 budynków komunalnych. Należy też dodać, że w tych  budynkach tylko pojedyncze lokale ogrzewane są piecami na paliwo stałe.

 

Z podanej wyżej liczby w 7 budynkach komunalnych trwają już zaawansowane prace w zakresie likwidacji palenisk węglowych i zmiany systemu ogrzewania. W przypadku kolejnych 4 budynków prowadzone są postępowania, w których zostanie wybrany  wykonawca prac - likwidacji palenisk węglowych i zmiany systemu ogrzewania. W pozostałych budynkach również prowadzone są działania, które umożliwią rozpoczęcie procedury w ciągu najbliższych tygodni w zakresie wyboru wykonawców mających na celu likwidację palenisk węglowych. Tak więc we wszystkich budynkach stanowiących własność gminy planuje się zakończenie likwidacji źródeł niskiej emisji do końca 2018 r. a więc rok wcześniej przed planowanym wejściem w życie zakazu wynikającego z uchwały, o czym poinformowany został pisemnie Pan Łukasz Gibała.

 

Nie jest także prawdą stwierdzenie w obu tekstach, że „Nie ma żadnego wytłumaczenia dla faktu, że władze miasta wciąż nie zlikwidowały 95 pieców i kotłowni węglowych we własnych budynkach”.

 

Oprócz budynków komunalnych w zarządzie miasta pozostaje też 56 budynków, w których ze względu na nieuregulowany stan prawny możliwości działania Gminy jako ich administratora są ograniczone obowiązującymi przepisami. Tak więc w przypadku tej grupy  budynków realizacja prac w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji, nie jest zależna wyłącznie od działań Gminy Miejskiej Kraków.

 

Pomimo tych trudności, w 9 z tych budynków prowadzone są już prace przy likwidacji palenisk węglowych, a w przypadku 7 następnych budynków trwa postępowanie związane z wyborem wykonawców.

 

Reasumując: prace w zakresie likwidacji palenisk i kotłów węglowych we wszystkich budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków zostaną zakończone do końca 2018 r. W pozostałych budynkach planuje się zakończenie likwidacji palenisk węglowych przed wejściem w życie zakazu czyli przed 1 września 2019 r.