górne tło

Stanowisko w sprawie remontu przy ul. Limanowskiego 4

Stanowisko w sprawie remontu przy ul. Limanowskiego 4

 „Świetne XIX-wieczne polichromie ofiarą prac pod nadzorem ZBK” oraz „Dwustuletnie piękne polichromie ofiara gminnego remontu” – to kolejne nierzetelne teksty Dziennika Polskiego, tym razem poświęcone zabytkowym malowidłom w budynku przy ul. Limanowskiego 4 w Krakowie. Informacje dotyczące sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania  w pomieszczeniach tego budynku w dużej mierze są nieprawdziwe i zakładają złą wolę służb miejskich.

 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że na etapie uzyskiwania pozwolenia konserwatorskiego na realizację prac w zakresie budowy instalacji c.o. w ww. budynku, brak było jakichkolwiek dodatkowych wymogów, a w szczególności w zakresie sporządzania opinii konserwatora odnośnie obecności polichromii w lokalu wynajmowanym obecnie przez Bibliotekę Kraków. Ujawnienie tego typu dekoracji ściennych w rejonie Podgórza, zostało uznane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za sytuację niespodziewaną. I zgodnie z wypowiedzią Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zamieszczoną w artykule, będzie miało znaczenie dopiero przy wydawaniu warunków konserwatorskich przy przyszłych pracach budowlanych prowadzonych na terenie Podgórza.

 Tak więc wbrew treści artykułu, w momencie wykonywania prac w zakresie budowy -  nie rzekomo jak twierdzi autorka ww. artykułu, tylko faktycznie - polichromie na ścianach ww. lokalu nie były ujawnione, jak również brak było przesłanek, które mogłyby wskazywać na ich obecność. Potwierdzenie powyższego stanowią załączone fotografie wykonane w momencie wykonywania instalacji.

 

Istotne jest także, że główne poziomy instalacji centralnego ogrzewania zostały wykonane w większości w miejscach, w których już wcześniej były poprowadzone inne instalacje techniczne (w większości pochodzące z przed kilkudziesięciu lat), trudno więc mówić w tym przypadku o zniszczeniu malowideł.  Ponadto instalacja wewnętrzna została zamontowana metodą natynkową, która w najmniejszym stopniu ingeruje w strukturę tynków, tak więc wbrew tezom przedstawionym w artykule, w wyniku realizacji prac dotyczących budowy instalacji c.o. nie nastąpiła dewastacja polichromii, co potwierdzają również fotografie zamieszczone w artykule.