górne tło

Rozliczenia mediów dla lokali użytkowych

Regulaminy dotyczące rozliczeń mediów dotyczą wszystkich lokali w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, niezależnie od wyposażenia w instalacje wewnętrzne i rodzaju dostarczonych mediów.

 

Koszty opłat niezależnych od właściciela obejmują wszystkie wydatki związane z opłatami za dostawę mediów i świadczeń uiszczanych na rzecz usługodawców zewnętrznych. Rozliczenie kosztów dostawy mediów i świadczeń dokonuje się odrębnie dla każdego lokalu w obrębie danej nieruchomości. Rozliczenie kosztów dostawy mediów i innych świadczeń dokonuje się raz w roku, po zakończeniu okresu rozliczeniowego w terminach:

Powyższe terminy mogą ulec zmianie w związku z koniecznością dalszej weryfikacji otrzymanych kosztów oraz danych przyjętych do rozliczenia.

Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych:

 

Podstawa prawna:

Regulamin rozliczania dostawy mediów w lokalach użytkowych zarządzanych przez Gminę Miejską Kraków                                                                                                         

Regulamin rozliczania dostawy mediów w lokalach i kramach kupieckich zarządzanych przez Gminę Miejską Kraków usytuowanych w Rynku Głównym 3 Sukiennice