górne tło

Przetargi na dzierżawę

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie podaje do publicznej wiadomości protokół z czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Ostrogiem Bramnym Bramy „Wola Justowska”, zlokalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi 124D w Krakowie.

Protokół z przetargu


Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej budynkiem „stróżówki” zlokalizowanej przy Forcie nr 50 ½ O „Barycz”, położonej w Krakowie przy ul. Jana Hallera 25, przeznaczonej do oddania w użyczenie przez Skarb Państwa – Prezydenta Miasta Krakowa na rzecz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Wykaz


Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa zabudowanej Fortem nr 51 „Rajsko”, położonej przy ul. Droga Rokadowa 22 w Krakowie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas oznaczony 30 lat.

Wykaz

Załącznik graficzny