górne tło

Prace renowacyjne i konserwacyjne prowadzone na Fortach Twierdzy Kraków w 2018 roku