górne tło

Fort nr 52a 'Jugowice' lub 'Łapianka' - Prace renowacyjne i konserwacyjne prowadzone na Fotach Twierdzy Kraków w 2018 r.