górne tło

Przetarg na najem lokali użytkowych w dniu 14 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia w dniu 14 sierpnia 2019 r. przetargu na najem lokali użytkowych.

Oferta do udziału w przetargu na najem lokalu użytkowego.

Umowa na najem lokalu użytkowego.

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu w dniu 14 sierpnia 2019 r. Cena wywoławcza wynosi 17,00 zł za 1 m2 p.u. lokalu.

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu w dniu 14 sierpnia 2019 r. Cena wywoławcza wynosi 10,00 zł za 1 m2 p.u. lokalu.

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu w dniu 14 sierpnia 2019 r. Cena wywoławcza nie może być niższa niż koszt eksploatacji 1 m2 p.u. lokalu.