górne tło

Dane administracyjne

Lista nieruchomości zabudowanych fortami i urządzeniami po byłej Twierdzy Kraków zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (dane administracyjne).