górne tło

Lokale mieszkalne Gminy Miejskiej Kraków

Zarządzamy około 14,8 tysiącami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków. W swoim zasobie posiadamy również lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących własność prywatną lub w budynkach w których Gmina Miejska Kraków jest współwłaścicielem. Naszym najważniejszym zadaniem jest obsługa mieszkańców korzystających z tych lokali.