górne tło

Lokale mieszkalne Gminy Miejskiej Kraków

Zarządzamy ponad 15 tysiącami lokali mieszkalnych znajdującymi się w ponad 300 budynkach na terenie całego Krakowa. Naszym najważniejszym zadaniem jest obsługa mieszkańców korzystających z tych lokali. W swoim zasobie posiadamy lokale o zróżnicowanym stanie prawnym – w większości są to lokale komunalne.