górne tło

Jak załatwić sprawę?


Zmiana liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym lub pomieszczeniu tymczasowym.
Zmiana liczby osób korzystających z pracowni twórczej - kliknij TUTAJ

 

Montaż i legalizacja indywidualnych wodomierzy w lokalu mieszkalnym,
pomieszczeniu tymczasowym lub pracowni twórczej - kliknij TUTAJ

 

Obniżka czynszu - kliknij TUTAJ

 

Dodatek mieszkaniowy

 

Wykup mieszkania komunalnego - kliknij TUTAJ

Sprawą zajmuje się Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa

 

Zamiana mieszkania

Sprawą zajmuje się Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa