górne tło

Umorzenie długu

Osoby zalegające z opłatami z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych mogą ubiegać się o umorzenie wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków w całości lub w części, jeżeli została spełniona przesłanka ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.

Inną formą pomocy w spłacie zadłużenia jest możliwość jednorazowego umorzenia części zadłużenia, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

Kwotę należną do wpłacenia, a niezbędną do rozpoznania wniosku można ustalić w Referacie Czynszów Lokali Mieszkalnych i pod numerem telefonu: (12) 616-61-24.

Dodatkowe informacje

Z pełną treścią procedury o umorzenie zaległości wraz z wykazem wymaganych dokumentów można zapoznać się klikając TUTAJ. (Procedura ZBK-6)

Szczegółowe informacje i pomoc w złożeniu wniosku o umorzenie zadłużenia można uzyskać w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. B. Czerwieńskiego 16 w Krakowie w pokojach 27, 28, 31 oraz telefonicznie pod numerami:

(12) 291-28-65

(12) 291-28-41

(12) 616-61-08

(12) 616-61-07

(12) 291-28-39

 

Zachęcamy również do kontaktu z odpowiednim Biurem Obsługi Mieszkańców, do których kontakt można znaleźć TUTAJ.