górne tło

Oferta pracy w ZBK!

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze –

Referenta w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami
(umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności)

Wymagania niezbędne:

Obowiązki:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (do pobrania w załączeniu lub w pokoju 135 I piętro) w formie skanu na adres e-mail: zbk@zbk.krakow.pl lub pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.  z dopiskiem „Oferta pracy Z-NA-3/20”. Oferty złożone po wyżej określonym terminie lub bez podpisanego kwestionariusza nie będą rozpatrywane.
O terminie przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 291 28 17 – Zespół Kadr i Płac, 12 291 28 18 – Referat Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami.