górne tło

Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 marca 2020 r.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia w dniu 31 marca 2020 r aukcji na najem lokali użytkowych.

Tabela stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych.

Oferta do udziału w aukcji na najem lokali użytkowych.

Umowa na najem lokalu użytkowego.

Wykazy lokali użytkowych pozostających w zarządzie/administracji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 31 marca 2020r.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji celowej w dniu 31 marca 2020 r.

Tabela określająca rodzaje działalności na realizowanie których mogą być wynajęte lokale przeznaczone na realizowanie świadczeń zdrowotnych oraz minimalne wywoławcze stawki czynszowe najmu netto w aukcji celowej na najem lokali użytkowych zaliczonych do bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych, stanowiąca Załącznik Nr 2 do zarządzenia PMK Nr 1993/2013 z dnia 08.07.2013 r. stanowiący treść Załącznika Nr do zarządzenia Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.05.2009 r.