górne tło

Zmiana terminów opłat za korzystanie z lokali użytkowych!

Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i utrudnieniami w prowadzeniu działalności przez najemców lokali użytkowych, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie przygotował rozwiązania prawne, które umożliwiły zmianę terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Zgodnie z przyjętymi założeniami, termin uiszczenia opłat należnych z tytułu korzystania z lokali użytkowych za miesiąc: