górne tło

Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 SIERPNIA 2020 r.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia w dniu 31 sierpnia 2020 r. aukcji na najem lokali użytkowych.

Oferta do udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego.

Tabela stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych.

Umowa na najem lokalu użytkowego.

Wykaz lokali użytkowych pozostających w zarządzie/administracji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji celowej w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Tabela minimalnych wywoławczych stawek czynszowych najmu netto w aukcji celowej na najem lokali użytkowych zaliczonych do bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych oraz rodzaje działalności na realizowanie których mogą być wynajęte lokale przeznaczone na realizowanie świadczeń zdrowotnych, stanowiąca Załącznik Nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1993/2013 z dnia 08.07.2013 r. stanowiący treść Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 1154/2009 PMK z dnia 27.05.2009 r.