górne tło

Przetarg na najem lokali użytkowych w dniu 17 WRZEŚNIA 2020 r.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia w dniu 17 września 2020 r. przetargu na najem lokali użytkowych.

Oferta do udziału w przetargu na najem lokalu użytkowego.

Umowa na najem lokalu użytkowego.

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu w dniu 17 września 2020 r. Cena wywoławcza wynosi 20 zł za 1 m2 p.u. lokalu.

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu w dniu 17 września 2020 r. Cena wywoławcza w wysokości 17 zł za 1 m2 p.u. lokalu.

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu w dniu 17 września 2020 r. Cena wywoławcza w wysokości kosztów eksploatacyjnych 1 m2 p.u. lokalu.