górne tło

Zmiana wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych

W związku z uchwałą Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, która wejdzie w życie 1 listopada 2020 r., do Mieszkańców zostały wysłane powiadomienia o zmianie wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Wysokość miesięcznej stawki za odbiór odpadów komunalnych za jednego Mieszkańca będzie wynosić 23,00 zł. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z 1/5 wysokości tej opłaty względem osób posiadających i ujętych w Karcie Dużej Rodziny.

W tym celu prosimy przesłać wypełnione i własnoręcznie podpisane Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym/pomieszczeniu tymczasowym i do naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych (procedura ZBK-31) drogą e-mailową na adres: zbk@zbk.krakow.pl lub pocztową na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.

Obniżka będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Oświadczenie.

POBIERZ OŚWIADCZENIE