górne tło

Przetarg na najem lokali użytkowych w dniu 11 LUTEGO 2021 r.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia w dniu 11 LUTEGO 2021 r. przetargu na najem lokali użytkowych.

Oferta udziału w przetargu na najem lokalu użytkowego.

Umowa na najem lokalu użytkowego.

Wykaz lokali użytkowych usytuowanych w strefie "A", stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu w dniu 11 lutego 2021 r. Cena wywoławcza wynosi 17,00 zł za 1 m2 p.u. lokalu.

Wykaz lokali użytkowych usytuowanych w strefie "B" i "C" , stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu w dniu 11 lutego 2021 r. Cena wywoławcza wynosi 15,00 zł za m2 p.u. lokalu.

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu w dniu 11 lutego 2021 r. Cena wywoławcza nie może być niższa niż koszt eksploatacji 1 m2 p.u. lokalu.