górne tło

Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia zakończona!

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w latach 2015 - 2020 przeprowadził termomodernizację 33 budynków przychodni zdrowia znajdujących się w zasobie Gminy Miejskiej Kraków w ramach dwóch komplementarnych projektów – „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie” oraz „Termomodernizacji budynków przychodni zdrowia w Krakowie”.

Prace prowadzone były w budynkach przychodni zdrowia położonych:

Głównym celem w ramach działania było zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach przychodni zdrowia w Krakowie. Przeprowadzone prace pozwoliły również na poprawę walorów estetycznych modernizowanych budynków przychodni zdrowia. Korzystne zmiany jakie zaszły zostały zauważone zarówno przez najemców lokali przeznaczonych na świadczenia zdrowotne, jak i samych pacjentów. Ponadto termomodernizacja pozwoliła na obniżenie wysokości stałych kosztów. Dodatkowo wykonano rewitalizację terenów wokół budynków przychodni zdrowia, która poprawiła funkcjonalność całych nieruchomości, np. poprzez budowę chodników czy terenów zielonych. Jest to widoczne przy budynku przychodni na os. Jagiellońskim 1. Na kilku budynkach zamontowano budki dla jerzyków, kopciuszków, wróbli, kawek czy sikor oraz schrony dla nietoperzy.

Termomodernizacja objęła zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynków oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę ponadto docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę bądź regulację wewnętrznej instalacji CO. Zgodnie z założeniami projekty termomodernizacji zakładają oszczędność energii i wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną na terenie Krakowa.

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 r.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie blisko 25 mln zł.

Wartość dofinansowania z funduszy UE wyniosła ponad 12 mln zł.

Zdjęcia wyremontowanych budynków przychodni zdrowia znajdujących się w zasobie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie można znaleźć na stronie internetowej: www.realizacje-zbk.pl