górne tło

Aukcja na najem lokali użytkowych odwołana!

Wobec zwiększającej się liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również z uwagi na pogłębienie aktualnie obowiązujących ograniczeń i restrykcji, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie działając na podstawie art. 701 § 3 kodeksu cywilnego odstępuje od przeprowadzenia w całości aukcji oraz aukcji celowej na najem lokali użytkowych ujętych w wykazach lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie aukcji oraz aukcji celowej w dniu 31 marca 2021 r.