górne tło

Budżet Obywatelski

W ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego,  Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie realizował dwa projekty dzielnicowe, tj. :

1. "Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych będących w zasobie ZBK w budynku Grzegórzecka 80-88"

Wymieniono 4 drzwi wejściowe do gminnych lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 6 039,68 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w 2015 r.   

 2. "Plac zabaw na Cieślewskiego"

Zakres wykonanych prac:

- wykonanie projektu remontu placu zabaw i budowy obiektów małej architektury,

- roboty przygotowawcze (pomiarowe) przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod  nawierzchnię placów postojowych,

- wykonanie nawierzchni (nawierzchnia bezpieczna syntetyczna placu zabaw, obrzeża betonowe nawierzchni placu zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej, demontaż istniejącej nawierzchni bezpiecznej),

- remont istniejących urządzeń zabawowych (huśtawka podwójna), zakup, dostawa  i montaż nowych urządzeń zabawowych ( zestaw zabawowy modułowy QUADRO składający się m. in. z podestu, zjeżdżalni, dwóch gier edukacyjnych (kółko i krzyżyk, koło fortuny) oraz wejścia wspinaczkowego).

Zadanie zostało zrealizowane w 2016 r. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 42 663,07 zł.

W ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego, Zarząd Budynków Komunalnych realizował 1 projekt dzielnicowy:

"Trejaż w Kantorowicach"

W ramach zadania został zaprojektowany i wykonany trejaż o długości 25 m wraz z obsadzeniem pnączami.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 16 299,96 zł. Zgodnie z planem zadanie zostało zrealizowane w 2019 r.