górne tło

Zgłaszanie odczytów wodomierzy

Zachęcamy Państwa do samodzielnego zgłaszania odczytów wodomierzy według stanu na 31 grudnia 2021 r. bez konieczności udostępniania lokali mieszkalnych lub użytkowych, poprzez formularze:

- dla lokali mieszkalnych

- dla lokali użytkowych