górne tło

Zaproszenie do składania ofert na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 15

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. JULIUSZA LEA 15

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Juliusza Lea 15 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy/administratora.

Dane na temat budynku:
Adres: ul. Juliusza Lea 15 w Krakowie,

Ilość lokali mieszkalnych: 15,

Ilość lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (lokal użytkowy i garaże): 4,

Powierzchnia użytkowa budynku: 1259,78 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych),

Liczba kondygnacji: 5, liczba klatek schodowych: 2. Budynek podpiwniczony,

Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania
i teletechniczna.

Planowany termin przekazania zarządu/administrowania nieruchomością: 1 kwiecień 2022 r.

Ofertę należy złożyć w urnie przy wejściu do siedziby Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przy ul. B. Czerwieńskiego 16 w terminie do dnia 9 marca 2022 r. do godz. 15:00 lub elektronicznie na adres: zbk@zbk.krakow.pl

W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 15.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie – Panem Andrzejem Permus – tel.12 616 61 39.