górne tło

Projekty realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Przedsięwzięcia na które udzielono wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego

 

Przedsięwzięcia na które udzielono wsparcia finansowego z Funduszu Wojewody Małopolskiego

 

Przedsięwzięcia na które udzielono wsparcia finansowego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

 

Przedsięwzięcia na które udzielono wsparcia finansowego ze środków PFRON w ramach "Dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów"