górne tło

Projekty realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Przedsięwzięcia na które udzielono wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego

 

Przedsięwzięcia na które udzielono wsparcia finansowego z Funduszu Wojewody Małopolskiego

 

Przedsięwzięcia na które udzielono wsparcia finansowego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”