górne tło

Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 30 LISTOPADA 2023 r.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia w dniu 30 listopada 2023 r. aukcji na najem lokali użytkowych.

Oferta do udziału w aukcji na najem lokali użytkowych.

Umowa najmu lokalu użytkowego.

Tabela stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych.

Wykaz lokali użytkowych pozostających w zarządzie/administracji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 30 listopada 2023 r.

Wykaz lokali użytkowych zaliczonych do bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych, położonych w budynkach zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji celowej w dniu 30 listopada 2023 r.

Umowa najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na realizowanie świadczeń zdrowotnych.

Tabela określająca rodzaje działalności na realizowanie których mogą być wynajęte lokale przeznaczone na realizowanie świadczeń zdrowotnych oraz minimalne wywoławcze stawki czynszowe najmu netto w aukcji celowej na najem lokali użytkowych zaliczonych do bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1993/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2013 r. stanowiąca treść załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2009 r.