Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 905 pasujących obiektów:
Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa wysłuchali informacji w sprawie planowanej podwyżki czynszów komunalnych.
Pytania o stan środowiska terenów przeznaczonych pod projekt Nowa Huta Przyszłości, Park Rzeczny Dłubnia czy naruszenie regulaminu Budżetu Obywatelskiego – to tylko niektóre z interpelacji międzysesyjnych złożonych przez radnych.
W 2015 roku powstał europejski portal TheMayor.eu – platforma komunikacyjna przeznaczona dla miast i obywateli Unii Europejskiej. Prezentuje dobre praktyki europejskie zaimplementowane na poziomie lokalnym i regionalnym, promuje ideę spójności obywateli, władz lokalnych oraz instytucji unijnych. Działania podejmowane przez miasta w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej przedstawiają prezydenci tychże miast. O tym, jak zmienił się Kraków w ostatnim dwudziestoleciu, mówił prezydent Jacek Majchrowski.
Skutki gospodarcze i społeczne ewentualnego wygaszenia wielkiego pieca w krakowskim oddziale ArcellorMittal oraz planowana podwyżka czynszów w mieszkaniach komunalnych – m.in. o tych sprawach dyskutować będą radni podczas 27. sesji Rady Miasta Krakowa. Rozpocznie się ona w środę, 23 października o godz. 10:00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.
Od 1 maja 2020 r. zmienią się stawki czynszowe z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz lokali stanowiących własność Skarbu Państwa. We wtorek, 15 października prezydent miasta Krakowa zawiadomił Radę Miasta Krakowa, że w środę, 30 października podpisze stosowne zarządzenie w tej sprawie.
Spółdzielnia mieszkaniowa Widok, PGE Energia Ciepła i MPEC Kraków podpisały umowę kompleksową, która umożliwi doprowadzenie centralnej ciepłej wody użytkowej do niemal tysiąca mieszkań. Do 2023 r. ponad 2 tys. mieszkańców zrezygnuje z piecyków gazowych. Planowana moc przyłączeniowa wyniesie 1,6 MWt.
Miasto jest w trakcie opracowywania koncepcji programu dla osób, które nie dostały dofinansowania do wymiany pieców. Program ma objąć tych krakowian, których wnioski dotacyjne zostały odrzucone ze względów formalnych.
Trzeci kwartał bieżącego roku został zamknięty okrągłą liczbą 200 wyremontowanych pustostanów – informuje Zarząd Budynków Komunalnych. Pomieszczenia wzbogaciły zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Kraków.
Pomoc dla bezdomnych w okresie zimy oraz rynek pracy w Krakowie i działalność Grodzkiego Urzędu Pracy  - o tym dyskutowali radni na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.
179 mieszkań zrealizowanych w ramach pierwszego etapu budowy osiedla komunalnego Przyzby-Zalesie ma już pozwolenie na użytkowanie. Lokale są sukcesywnie przekazywane do Zarządu Budynków Komunalnych.