górne tło

Informacje na temat Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków

Zachęcamy do zapoznania się z efektami naszej pracy

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/913/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie publikuje poniżej:
 

Wykaz potrzeb remontowych w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w skład których wchodzą lokale mieszkalne

Wykaz potrzeb remontowych - lokale mieszkalne

Plan robót ZBK w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w skład których wchodzą lokale mieszkalne oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych

 

wykaz potrzeb remontowych - stan na 31.12.2019