Kontakt rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym,  jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie z siedzibą przy ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.

Informujemy, że:

  1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  2. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  3. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, w przypadkach przewidzianych prawem – usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa zapytania/zgłoszenia, bądź ewentualnie do czasu wcześniejszego wycofania przez Państwa zgody.
  5. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingowe.
  6. W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  8. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości realizacji zapytania / zgłoszenia.
  9. Administrator nie przewiduje profilowania Państwa danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. B. Czerwieńskiego 16, 31 - 319 Kraków, adres e-mail: iod@zbk.krakow.pl.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2019-11-04
Data aktualizacji: 2019-11-20
Powrót