Akademia Nieświeska w Twierdzy Kraków

27 maja na fortach „Łapianka” i „Borek” miała miejsce część XXIV Kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły Akademia Nieświeska, która odbyła się pod hasłem „Ochrona i zagospodarowanie zabytków architektury obronnej”.

Akademia Nieświeska w Twierdzy Kraków
Fot. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Podczas obrad z konserwatorami zabytków z Ukrainy, Białorusi i Litwy omawiano zagadnienia obejmujące prace rewitalizacyjne na fortach „Łapianka”, „Borek”, „Mogiła” i „Kościuszko”, a także kwestie dotyczące rekultywacji zieleni fortecznej.

Międzynarodowa podyplomowa letnia szkoła Akademia Nieświeska jest polsko-białoruskim projektem kulturalno-edukacyjnym, realizowanym od 1994 roku. Po polskiej stronie organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, natomiast po białoruskiej Uniwersytet Kultury i Sztuki w Mińsku.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest doskonalenie przygotowania zawodowego specjalistów z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Mołdawii w zakresie architektury pałacowo-parkowej, ochrony i konserwacji parków, jak również zabytków kultury. Do istotnych aspektów działalności szkoły należy nie tylko doskonalenie umiejętności specjalistów w zakresie ochrony dziedzictwa, ale również szkolenie osób, zdolnych do tworzenia elastycznej strategii w dziedzinie adaptacji dziedzictwa kulturalnego do współczesnych uwarunkowań, a także wymiana cennych doświadczeń w trakcie dyskusji panelowych.

Opiekę merytoryczną nad przebiegiem wizyty studyjnej sprawowali: dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, prof. PK oraz dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, zaś rolę gospodarza z ramienia Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie pełnił Marcin Paradyż, z-ca dyrektora ds. technicznych.

Pokaż metkę
Autor: Krzysztof Marcinkiewicz
Osoba publikująca: Krzysztof Marcinkiewicz
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy