Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Oferta pracy w Referacie Czynszów Lokali Mieszkalnych

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko Referenta w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Fot. pixabay.com

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do przesłania wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (do pobrania w załączeniu) w formie skanu na adres e-mail: praca@zbk.krakow.pl lub złożenia osobiście/wysłania pocztą na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków w terminie do 8 kwietnia 2024 r., z dopiskiem w tytule e-maila lub na kopercie nr ref: FC-Z-4/24.      

O terminie przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (e-mail). Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 291 28 17 (Zespół Kadr i Płac), 12 616 61 22 (Referat Czynszów Lokali Mieszkalnych).

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne.
 • Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • księgowanie i rozliczanie wpłat na kontach użytkowników
 • miesięczna weryfikacja sald na kontach poszczególnych najemców lokali mieszkalnych
 • bieżące księgowanie i uzgadnianie wyciągów bankowych w zakresie lokali mieszkalnych
 • wprowadzanie decyzji o przyznanych dodatkach mieszkaniowych
 • księgowanie wpłat dodatków mieszkaniowych
 • bieżąca obsługa korespondencji

Warunki pracy i płacy:

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych – zgodnie z odrębnymi przepisami).
 • Płaca zasadnicza: 4 250 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy.
 • Dofinansowanie do kart sportowych, świadczenia w ramach ZFŚS.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Żbik
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2024-03-22
Data aktualizacji: 2024-03-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź