Przetargi na dzierżawę trzech fortów

Forty „Benedykt”, „Lasówka” i „Mogiła” czekają na nowych najemców. Zarząd Budynków Komunalnych rozpisał przetargi na ich dzierżawę.

Przetargi na dzierżawę trzech fortów
Fot. ZBK

„Św. Benedykt”

Obejmująca większość zachowanych form ziemnych i całość obiektów kubaturowych Fortu nr 31 „Św. Benedykt”, w skład których wchodzi wieża artyleryjska (główne założenie obronne), przedbramie z zapadnią, podpiwniczony magazyn (schron) amunicyjny, obwałowania ziemne i końcówka drogi dojazdowej. Teren przeznaczony do dzierżawy od strony północnej ogranicza krawędź ściany zbocza Wzgórza Lasoty zachodniej części Krzemionek. Nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia otacza teren zielony „Błoń Podgórskich” pozostający w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Teren podlegający dzierżawie jest ogrodzony.

 

„Mogiła”

Obejmująca zachowane formy ziemne i całość obiektów kubaturowych Fortu nr 49 1/2a „Mogiła”, w skład których wchodzi blok koszarowy z kaponierą obrony wjazdu (obiekty kubaturowe), przedbramie z wjazdem, stok spłaszczony z reliktami umocnień obronnych z okresu II Wojny Światowej, wtórny stok fosy zapola wraz z odwodnieniem i fosą. Teren przeznaczony do dzierżawy od strony północnej, wschodniej i południowej ogranicza krawędź przeciwstoku fosy, a od strony zachodniej ogrodzenie przepompowni gazu, dalej linia od naroża ogrodzenia do czoła kaponiery obrony wjazdu, następnie linia przebiegająca do brzegu muru oporowego, a następnie nasad wtórnego stoku fosy zapola do przeciwstoku fosy.

„Lasówka”

Obejmująca pięć działek ewidencyjnych, na których znajdują się zachowane formy ziemne, całość obiektów kubaturowych Fortu nr 50 a „Lasówka” i późniejsze, w skład których wchodzi blok koszarowy z kaponierą obrony wejścia (obiekty kubaturowe), plac broni z rowem diamentowym, stok spłaszczony, wały boczne (lewy stanowiący zarazem wał przeciwpowodziowy) i zapola z murami oporowymi wjazdu, fosa, teren zadrzewiony na obszarze zalewowym Wisły wraz z przepustami w wale do odwodnienia Fortu oraz późniejsze elementy w postaci budynku pawilonowego i utwardzonego płytami betonowymi placu przy wjeździe od ul. Golikówka. Na terenie zachowały się elementy zieleni fortecznej jak szpaler wzdłuż drogi dojazdowej, obsadzenie wału i zalewiska, które wymagają szczególnej opieki i konserwacji. Miejski Konserwator Zabytków aktualnie dopuszcza zachowanie budynku pawilonowego do czasu ostatecznego zakończenia remontu bloku koszar i uruchomienia w nim działalności (zarówno likwidacja jak i wzniesienie nowych obiektów kubaturowych wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wymagaw pierwszym rzędzie zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków). Teren przeznaczony do dzierżawy ograniczony jest od strony południowej i wschodniej ulicą Golikówka od jej zakrętu i styku z linią wierzb rosnących na południowo-zachodnim brzegu skarpy, a od strony wschodniej u zbiegu ulicy i wału wiślanego. W skład terenu do dzierżawy wchodzi również fragment wału przeciwpowodziowego, po szczycie którego planowane jest poprowadzenie ścieżki pieszej, jako elementu traktu pieszo-rowerowego do Niepołomic. Ścieżka rowerowa planowana jest wzdłuż ulicy Golikówka.

 

 

Oferty należy składać do 22.07 w przypadku fortu „Mogiła” lub do 29.07 w przypadku fortów „Lasówka” i „Benedykt”. Więcej informacji znajduje się w zakładce Przetargi na dzierżawę.

 

Tagi: Forty, przetarg, zbk

Pokaż metkę
Autor: Krzysztof Marcinkiewicz
Osoba publikująca: Krzysztof Marcinkiewicz
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy