Oferta pracy w ZBK!

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przyjmuje kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji.

Oferta pracy w ZBK!
Fot. pixabay.com

Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa.

 

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe,
  • spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Obowiązki:

  • Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Miejskiej Kraków, stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych oraz nieruchomość stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych lub prawnych.
  • Weryfikacja merytoryczna oraz ewidencjonowanie faktur i innych dokumentów księgowych wystawianych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w odniesieniu do lokali pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych dla których ZBK pełni rolę wynajmującego. Prowadzenie i bieżące aktualizowanie bazy lokali pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych dla których ZBK pełni rolę wynajmującego. Prowadzenie korespondencji w zakresie lokalipozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych dla których ZBK pełni rolę wynajmującego.
  • Udzielanie na wniosek pisemnych informacji na temat zarządzanych nieruchomości.
  • Przygotowywanie porozumień w zakresie uczestnictwa/partycypacji w kosztach według udziałów w nieruchomości wspólnej.
  • Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem terenu przynależnego do budynku zarządzanego przez ZBK.
  • Użytkowanie systemu wspomagającego zarządzanie.
  • Współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi ZBK.

 

       Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (do pobrania w załączniku do ogłoszenia lub Punkcie Obsługi Mieszkańców - Dziennik Podawczy Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie) osobiście lub przesłanie pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków lub przesłanie w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zbk@zbk.krakow.pl w terminie do dnia 25 października 2019 r.  z dopiskiem „Oferta pracy EE/19”. Oferty złożone po wyżej określonym terminie lub bez podpisanego kwestionariusza nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 616 61 46.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DO POBRANIA

 

Pokaż metkę
Autor: ZBK
Osoba publikująca: Krzysztof Marcinkiewicz
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy