górne tło

Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 30 CZERWCA 2022 r.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia w dniu 30 czerwca 2022 r. aukcji na najem lokali użytkowych.

Oferta do udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego.

Umowa na najem lokalu użytkowego.

Tabela stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych.

Wykaz lokali użytkowych, pozostających w zarządzie/administracji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 30 czerwca 2022 r.

Wykaz lokali użytkowych zaliczonych do bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych, położonych w budynkach zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji celowej w dniu 30 czerwca 2022 r.

Tabela określająca rodzaje działalności na realizowanie których mogą być wynajęte lokale przeznaczone na realizowanie świadczeń zdrowotnych oraz minimalne wywoławcze stawki stawki czynszowe najmu netto w aukcji celowej na najem lokali użytkowych zaliczonych do bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1993/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.07.2013 r. stanowiący treść załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.05.2009 r.

 

>>GALERIA ZDJĘĆ<<