Formy pomocy mieszkaniowej

Formy pomocy mieszkaniowej
Fot. Pixabay.com

W związku z aktualną sytuacją związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, poniżej przygotowaliśmy krótkie przypomnienie dotyczące form pomocy mieszkaniowej, które mogą uzyskać mieszkańcy korzystający z zasobów Gminy Miejskiej Kraków: 

1. Dodatek mieszkaniowy oraz zryczałtowany dodatek energetyczny

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych. Nie jest on kwotą stałą i jest wyliczany indywidualnie. Dodatek przyznawany jest na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne półroczne okresy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę opłat za energię elektryczną.

Z dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego mogą korzystać nie tylko najemcy, ale również osoby zajmujące lokale mieszkalne bezumownie, o ile w wyroku eksmisyjnym sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego.

Szczegółowe informacje: Krakowskie Centrum Świadczeń, ul. Stachowicza 18, Kraków;tel. 12 6165021; https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=762

2. Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej są zróżnicowane i mają charakter pieniężny lub rzeczowy. Ze świadczeń tych mogą skorzystać zarówno najemcy lokali mieszkalnych oraz osoby zajmujące lokale mieszkalne bezumownie.

Szczegółowe informacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, Kraków; tel. 12 6165427; https://mops.krakow.pl/start/211989,artykul,formy_pomocy.html

3.Obniżka czynszu

Obniżka czynszu jest formą pomocy skierowaną do najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, którzy nie są w stanie uiszczać czynszu nieobniżonego przy wykorzystaniu własnych zasobów finansowych. Obniżka czynszu udzielana jest na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne dwunastomiesięczne okresy.

Szczegółowe informacje: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Kraków; tel. 12 6166185; https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZBK-11   

4. Program Oddłużenie

Program Oddłużenie stanowi formę pomocy osobom zadłużonym z tytułu korzystania z komunalnego lokalu mieszkalnego. Jego celem jest przeciwdziałanie problemowi narastania tego rodzaju zadłużenia, jak również aktywizacja zawodowa dłużników, co w dalszej perspektywie może umożliwić uzyskanie zatrudnienia na rynku pracy.

Szczegółowe informacje: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Kraków; tel. 12 6166149; https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=52001

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Górali 19, Kraków; tel. 660637821; https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=63747

5.Udzielenie ulgi w spłacie należności

Jest to forma pomocy skierowana do osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z komunalnego lokalu mieszkalnego. Pomoc w spłacie powstałego zadłużenia może nastąpić poprzez rozłożenie kwoty należności na raty lub jej umorzenie.

Szczegółowe informacje: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Kraków;  tel. 12 6166199; https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=52001

6. Zamiana mieszkań

Istnieją dwa rodzaje zamian: dobrowolna i z urzędu. W ramach zamiany dobrowolnej możliwa jestm.in. zamiana mieszkań za spłatę zadłużenia. Z tej zamiany mogą skorzystać osoby zajmujące lokal komunalny, które utraciły tytuł prawny wskutek zadłużenia lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego.

W ramach zamian z urzędu możliwe są zamiany na lokal o większej lub mniejszej powierzchni, na inny lokal ze względu na wieku lub stan zdrowia, na lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji.

Szczegółowe informacje: Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Kraków;tel. 12 6168241; https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=44848

pokaż metkę
Osoba publikująca: Karolina Banduła
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy