Aktualności ogólne

Zmiana wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych

W związku z uchwałą Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, która wejdzie w życie 1 listopada 2020 r., do Mieszkańców zostały wysłane powiadomienia o zmianie wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Aukcja na najem lokali użytkowych odwołana!

Wobec zwiększającej się liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, na mocy rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 17 października 2020 r. Kraków zakwalifikowany został  do strefy czerwonej.

Wobec powyższego Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie działając na podstawie § 15 ust. 8 zarządzenia Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie   (z późn. zm.) odstąpił od przeprowadzenia w całości  aukcji oraz aukcji celowej na najem lokali użytkowych ujętych w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji oraz aukcji celowej w dniu 30 października 2020 r.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zamknięty dla bezpośredniej obsługi stron!

Od 14 października 2020 r.  główna siedziba ZBK w Krakowie oraz wszystkie Biura Obsługi Mieszkańców będą dostępne wyłącznie dla pracowników.

Biuro Obsługi Mieszkańców nr 6 nieczynne

Informujemy, że od 12 października 2020 r. do 19 października 2020 r. Biuro Obsługi Mieszkańców nr 6 Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie położone przy pl. Na Groblach 7 będzie nieczynne.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny. Dotychczasowe numery telefonów pracowników zostały przekierowane do osób zastępujących.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy. Prosimy o wyrozumiałość.

Nowa lokalizacja BOM nr 4

Informujemy, że od 5 października 2020 r. siedziba Biura Obsługi Mieszkańców nr 4 Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie mieści się na os. Centrum C 10 B w Krakowie. Numer telefonów oraz godziny pracy pozostają bez zmian. 

Zapraszamy do nowej lokalizacji!

Budżet obywatelski wchodzi w decydującą fazę

Zbliża się kolejny etap realizacji tegorocznego budżetu obywatelskiego – 10 września ogłoszona zostanie ostateczna lista projektów, na które będzie można głosować w dniach 26 września – 5 października. Choć zadania, które przeszły przez sito oceny formalno-prawnej poznaliśmy na początku sierpnia, to autorzy pomysłów odrzuconych mieli prawo się od tego odwołać.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY