Aktualności ogólne

ZBK – ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klienta!

Od 23 marca 2021 r. główna siedziba Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie oraz wszystkie Biura Obsługi Mieszkańców będą dostępne wyłącznie dla klientów, którzy chcą umieścić korespondencję w przeznaczonym do tego pojemniku oraz  wcześniej umówionych na wizytę, w szczególności w sprawach związanych z zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego i umowy najmu.

Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia zakończona!

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w latach 2015 - 2020 przeprowadził termomodernizację 33 budynków przychodni zdrowia znajdujących się w zasobie Gminy Miejskiej Kraków w ramach dwóch komplementarnych projektów – „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie” oraz „Termomodernizacji budynków przychodni zdrowia w Krakowie”.

Dni Otwarte w lokalach użytkowych!

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza na Dni Otwarte w lokalach użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w postępowaniu aukcyjnym.

Już od tego tygodnia pracownicy Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie będą pozostawać do Państwa dyspozycji bezpośrednio w lokalach użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w postępowaniu aukcyjnym i udzielać informacji, które mogą być pomocne w podjęciu decyzji o przystąpieniu do licytacji na dany lokal.

Pracownicy ZBK z pomocą czworonogom!

Kontynuując rozpoczętą w latach poprzednich akcję pomocy czworonogom pracownicy Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie kolejny raz wsparli Krakowskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Podczas zorganizowanej zbiórki udało się zebrać środki finansowe pozwalające na zakup blisko 400 kg karmy dla zwierząt.

 

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY