Zmiana wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych

W związku z uchwałą Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, która wejdzie w życie 1 listopada 2020 r., do Mieszkańców zostały wysłane powiadomienia o zmianie wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Zmiana wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Fot. Pixabay.com

Wysokość miesięcznej stawki za odbiór odpadów komunalnych za jednego Mieszkańca będzie wynosić 23,00 zł. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z 1/5 wysokości tej opłaty względem osób posiadających i ujętych w Karcie Dużej Rodziny.

W tym celu prosimy przesłać wypełnione i własnoręcznie podpisane Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym/pomieszczeniu tymczasowym i do naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych (procedura ZBK-31) drogą e-mailową na adres: zbk@zbk.krakow.pl lub pocztową na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.

Obniżka będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Oświadczenie.

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Tagi: opłaty, odpady

pokaż metkę
Osoba publikująca: Karolina Banduła
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy