Komunikat archiwalny

Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 MARCA 2021 r. - ODWOŁANA

Wobec zwiększającej się liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również z uwagi na pogłębienie aktualnie obowiązujących ograniczeń i restrykcji, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie działając na podstawie art. 701 § 3 kodeksu cywilnego odstępuje od przeprowadzenia w całości aukcji oraz aukcji celowej na najem lokali użytkowych ujętych w wykazach lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie aukcji oraz aukcji celowej w dniu 31 marca 2021 r.

Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 MARCA 2021 r. - ODWOŁANA
Fot. Pixabay.com

 

pokaż metkę
Autor: NU Kocoń
Osoba publikująca: Bernadeta Kocoń
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy