Rozłożenie zaległości na raty

Osoby zalegające z opłatami z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych mogą ubiegać się o rozłożenie przedmiotowej należności nawet na 72 miesięczne raty. 

 

Z pełną treścią procedury o rozłożeniu zaległości na raty wraz z wykazem wymaganych dokumentów można zapoznać się TUTAJ.

Szczegółowe informacje i pomoc w złożeniu wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty można uzyskać w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. B. Czerwieńskiego 16 w Krakowie w pokojach 27, 28, 31 i telefonicznie pod numerami:

  • 12 291 28 41
  • 12 291 28 65
  • 12 291 28 39
  • 12 616 61 08
  • 12 616 61 07

Powyższe informacje można również uzyskać w terenowych Biurach Obsługi Mieszkańców, do których kontakt można znaleźć TUTAJ.

 

Powyższe zasady udzielania ulg regulują przepisy prawa miejscowego: uchwała Rady Miasta Krakowa Nr XCVIII/2557/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazanych organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 2916 z późn.zm.). Aby zapoznać się z tym dokumentem, kliknij TUTAJ.

 

 

pokaż metkę
Autor: ZBK
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Partnerzy