Lokale mieszkalne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Umorzenie długu

Osoby zalegające z opłatami z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych mogą ubiegać się o umorzenie wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków w całości lub w części, jeżeli została spełniona przesłanka ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.

Inną formą pomocy w spłacie zadłużenia jest możliwość jednorazowego umorzenia części zadłużenia, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

  • należności powstałe w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, licząc od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego złożenie przez dłużnika kompletnego wniosku, zostały uregulowane w całości,
  • należność główna powstała przed okresem wskazanym w pkt 1 została uregulowana w co najmniej 70%,
  • spłacone zostały w całości koszty powstałe z tytułu przymusowego dochodzenia należności,
  • dłużnik nie korzystał z ulgi w formie umorzenia należności z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku, licząc od daty złożenia kompletnego wniosku oraz nie korzysta aktualnie z innej formy ulg w spłacie wierzytelności powstałych z wyżej wymienionego tytułu,
  • zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

Kwotę należną do wpłacenia, a niezbędną do rozpoznania wniosku można ustalić w Referacie Czynszów Lokali Mieszkalnych i pod numerem telefonu: (12) 616-61-24.

Dodatkowe informacje

Z pełną treścią procedury o umorzenie zaległości wraz z wykazem wymaganych dokumentów można zapoznać się klikając TUTAJ. (Procedura ZBK-6)

Szczegółowe informacje i pomoc w złożeniu wniosku o umorzenie zadłużenia można uzyskać w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. B. Czerwieńskiego 16 w Krakowie w pokojach 27, 28, 31 oraz telefonicznie pod numerami:

  • (12) 291-28-65
  • (12) 291-28-41
  • (12) 616-61-08
  • (12) 616-61-07
  • (12) 291-28-39

 

Zachęcamy również do kontaktu z odpowiednim Biurem Obsługi Mieszkańców, do których kontakt można znaleźć TUTAJ.

pokaż metkę
Autor: ZBK
Osoba publikująca: Anna Szlaga
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2019-10-28
Data aktualizacji: 2024-06-20
Powrót